Yoksullukla ve yoksunlukla mücadele çalışmaları kapsamında HEKVA’ya başvuruda bulunan ekonomik yoksulluk içinde bulunan “Aileler” Ayni ve Nakdi Yardım desteklerinden faydalandırılmak üzere HEKVA kayıtlı aileleri arasında yerlerini almaktadırlar.

Avrupa ve Anadolu yakasında yaşayan, “ayni ve nakdi yardım” desteğinden yararlanmak isteyen aileler, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’na dilekçe ile şahsen başvuruda bulunabildikleri gibi yerel yönetimler, kurum-kuruluşlar tarafından “ayni ve nakdi yardım” desteklerinden faydalanması uygun olabilecek ailelere ilişkin yönlendirmeler ile de değerlendirmeye alınmaktadır.

Ayni ve Nakdi yardım desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ailelere yönelik süreç;

 • Ön değerlendirme,
 • Başvuru sahibi aileler ile gerçekleştirilen “mülakatlar”
 • Ailenin, devlet yardımlarından ve/veya başka kurum-kuruluş desteklerinden yararlanıp yararlanmadığı tespiti;
 • Ev koşullarını tespite yönelik “Aile Tetkik Ziyaretleri”

olarak sürdürülmektedir.

“Ayni ve Nakdim Yardım” desteklerinden faydalanması uygun bulunan ailelerin kayıt altına alınabilmeleri HEKVA Yardım Komisyonu ve Yönetim Kurulu’nun kesin onayını takiben gerçekleşmektedir.

 • T.C. Vatandaşları,
 • Fert başına azami gelir sınırı yıllık olarak belirlenmiş olan brüt asgari ücretin ¼’ini aşmayan aileler, (Aile fert sayısı 4 kişi)
 • Örgün eğitim gören çocuk ve/veya çocukları olan eşi ölmüş veya resmi olarak boşanmış Dul Kadın,
 • Örgün eğitim gören çocuk ve/veya çocukları olan ve sağlık raporu ile belgelenmiş en az %70 engelli eşi olan, Kadın,
 • Örgün eğitim gören çocuk ve/veya çocukları olan eşi ölmüş veya resmi olarak boşanmış velayeti babada olan, sağlık raporu ile belgelenmiş %50 engelli olan Erkek,
 • Örgün eğitim gören çocuk ve/veya çocukları olan sağlık raporu ile belgelenmiş en az %50 engelli aile bireyi olan ve Kadın veya Erkek,

Olarak tespit edilmiştir.

 1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Ailenin mali durumunu gösterir belge (Aile bireylerinin tamamının gelir durumunu gösterir belgeler),
 4. Öğrenim gören aile fertlerine ilişkin öğrenci belgesi,
 5. Engelli aile bireylerine ilişkin Sağlık Bakanlığı onaylı rapor,
 6. Adli sicil kaydı,
 7. Kira kontratı ve başvuru sahibine ait fatura.