Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), Kurulduğu 1988 yılından bu yana “toplumun ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kesimlerini kendi kendine yeter duruma getirmek, kültürel ve sosyal zenginliğe ulaşabilme zemini hazırlamak, sivil toplum ve yardımlaşma bilincini toplumda yaygınlaştırarak zıtlaşma ve kutuplaşmaları azaltmak” misyonuyla çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye’de zengin bir geleneğe sahip olan kadın hayırseverlik faaliyetlerinin öncülerinden olan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA),  tüm bu sorunların çözümü için çıkış yolları arayan ve her birey gibi toplumsal sorumluluğun ağır yükünü omuzlarında hisseden 49 kadının, maddi ve manevi güçlerini birleştirerek, topluma faydalı işler yapma arzusunun sonucudur. HEKVA yönetimi, beş kişilik bir Yönetim Kurulu ve üç kişilik Denetleme ve üç kişilik Danışma kurulundan oluşmaktadır.

HEKVA, STK’ların kar gütmeyen kuruluşlar olarak insanlar arasındaki yardımlaşmayı artırdığı; sivil girişimlerin toplum hayatındaki “geliştirmeci” rollerini çoğalttığı bilincinden güç alarak yoksul öğrencilerin ve ailelerin, dul ve yetimlerin gıda, giyim, yakacak, sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik, kültürel ve eğitsel düzlemlerde iyileştirmeye dönük hizmetlerle donatılması amacıyla kurulmuştur.

Yardımlar dışında periyodik olarak düzenlediği etkinliklerle farklı sosyo-kültürel seviyeden birçok kadına ulaşabilmektedir. Özellikle maddi açıdan sorunları bulunan ve bu sebeple eğitim olanakları dışında kalan kadın ve gençler için çeşitli açılımlar sağlamaktadır. Bu kapsamda; okul çağında olanlara nakit desteklerle eğitimlerine devam etmeleri için imkânlar oluşturulmakla beraber, konferans, panel, seminer vb. etkinliklerle yeni bakış açıları kazanmalarına da zemin hazırlanmaktadır.

HEKVA kurulduğundan bu yana yüzlerce ailenin ayni ve nakdi ihtiyaçlarını organize bir şekilde, evlerinde de inceleme yaparak karşılamaktadır. Hayatlarını geliştirmeye ve iyileştirmeye çalıştığı kişilerin ırk, soy, cins, mezhep, bölge vb. farklılıklarına bakmadan; hizmetlerini, imkânları ölçüsünde geniş tutarak, adaletli bir anlayışla sürdürmeye çalışmaktadır.

Çalışmalarımıza temel oluşturan değerlerimiz; sevgi ve hoşgörü ile adaletli yaklaşım, şeffaflık, hesap verebilirlik, özveri ve insan odaklı çalışma, nitelikli paylaşım, işbirliği ve istişaredir.