Vakıflar, Osmanlı öncesi de dahil olmak üzere günümüze kadar “hayırseverlik geleneğine” bağlı olarak toplumun farklı kesimlerinde önemli önemli bir rol oynamışlardır.

HEKVA günümüzün değişen koşullarını dikkate alarak, özellikle “toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik’’ olarak, sadece ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değil, sorunların arkasında yer alan sosyo-ekonomik nedenleri de tespit ederek, daha iyi yaşam koşullarının sağlanmasında, geleceğe umutla bakan bireylerin yetişmesine imkân tanıyan
“sosyal sorumluluk projeleri” çalışmalarını sürdürmektedir.

HEKVA, projeleri ile toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan, demografik değişkenlere bağlı olarak farklı nicelik ve nitelik gösteren, gerek sosyo-kültürel gerekse sosyo-ekonomik açılardan koruma ve hizmete gereksinim duyan “toplumun dezavantajlı kesimlerine” yönelik ekonomik yetkinlikleri ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Sivil Toplum Sektöründe sayılarının çoğalması gerektiğine inandığı “genç sivil toplum temsilcilerinin” yetişmesine önderlik ederek, gençlerin gerek yerel gerekse uluslararası platformlarda yer almaları için etkin ve aktif oldukları projelerine destek vermektedir.

HEKVA, konusunda uzman, ihtiyaçları doğru tespit eden diğer sivil toplum sektörü temsilcileri ile stratejik iş birlikleri kurarak, sosyal değişimin destekleyicisi “sivil toplumun” güçlenmesine ve toplumun faydasına olduğu konularda daha güçlü etkiler yaratmayı hedeflemektedir.