Hafta Sonu Eğitim Programlarından, HEKVA kayıtlı ailelerin örgün eğitim gören orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi ve manevi dezavantajlı çocukları yararlanmaktadır. Eğitimlerle, çocukların akademik başarılarının arttırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve hayata daha sağlam adımlarla koşmaları hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda fen ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra drama eğitimi, nefes eğitimi, müzikli terapi eğitimi, işaret dili eğitimi, ney ve kanun eğitimleri ile, çocukların gelişimi bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Sanat ve uzmanlık gerektiren branş eğitimlerimiz, alanında uzman ve kariyer sahibi eğitmenler tarafından verilmektedir. Ayrıca, HEKVA Bursiyerleri arasında yer alan başarılı üniversite öğrencilerinden oluşan yardımcı eğitmenlerimiz de eğitim programlarında öğrencilere destek olmaktadır.

Eğitim dönemi süresince, sorunları ile başa çıkma, motivasyon ve akademik başarılarının arttırılmasına destek olabilmek için öğrenciler, gönüllü ergen ve çocuk psikoloğu tarafından düzenli olarak takip edilmekte, psikoloğumuzun önerileri ve tavsiyeleri ile eğitmenlerimizde kendi çalışmalarını yönlendirmektedir.

Temel eğitimin ailede başlaması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerin ailelerine yönelik olarak da “Sağlık, İletişim, Sorunlarla Başa Çıkma Yöntemleri” konularını kapsayan “Eğitim Seminerleri” düzenlenmektedir.