1950’li yıllarda başlayan ve günümüzde de artarak devam eden devasa bir şehirleşme olgusu toplumda eğitimden sağlığa, yoksulluktan sosyal alanlara kadar düzinelerce sorunu da beraberinde getirmiştir. Kuşkusuz bu sorunlar, toplumsal normlardan sapmayı artırarak suç oranlarını yükseltmekte, aile içi sorunları körüklemekte, şehir kültürüne uyumda çeşitli problemlere neden olmaktadır.

HEKVA bir sivil toplum kuruluşu olarak, toplum hayatındaki “geliştirmeci” rolünün bilinciyle kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu “yoksunluk ve yoksulluk” çalışmalarına yönelik yapılandırdığı “Yardımlar Direktörlüğü” faaliyetleri, Vakfımız misyonunun ana taşlarından birini oluşturmaktadır.

Vakfımızın kaynakları ve bağışlarla oluşturulan fonlar; kişilerin renk, soy, cins, mezhep, bölge vb. farklılıklarına bakılmadan, “dul ve yetimlerin” yaşlıların, engellilerin ve öğrencilerin, hayatlarını geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik destekleri kapsayan “ayni ve nakdi yardımlar” ve günlük yiyecek ihtiyaçlarının karşılandığı “aşevi” faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamaktadır.