Kariyer Rehberlik ve Eğitim Merkezi (KAREM) , Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın 2014 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği” projesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, Vakfın rehberlik ve eğitim hizmetlerini bir çatı altında toplayan merkezidir.

HEKVA; özellikle çocukların ve kadınların sağlıklı gelişimlerini tamamlamalarını engelleyen yoksulluk, yoksunluk, sınırlı eğitim gibi etkenleri azaltmak, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimlerine destek olabilmek amacıyla Genel Merkezinde ve KAREM ’de öğrencilere yönelik eğitim destek programları, kadınlara yönelik el sanatları kursları, ailelere yönelik psikolojik ve rehberlik danışma hizmetleri programları düzenlemektedir.