Hanımlar EĞİTİM ve KÜLTÜR Vakfı kuruluşundan bu yana, çalışma alanlarının içinde “eğitim” başlığı, “aile, kadın, çocuk” bağlamında en ön sırada yer almaktadır. HEKVA, özellikle hedef kitlemizin içinde yer aldığı toplumun dezavantajlı kesimini yönelik desteklerin sadece “maddi destek” olarak şekillenmesini yetersiz görmekte; ailenin topluma kazandırılması, aile bireylerinin sağlıklı bireyler olarak toplumda var olmalarının önceliğinden hareketle “Seminerler, Konferanslar, Eğitim Programları” düzenlemektedir.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde, konuların uzmanlarının iştirakiyle gerçekleştirilen “Konferanslar”, ekonomik, sosyo-kültürel konuların ele alındığı “seminerler”, Atatürk’ün “erkeklerinizi eğitirseniz bir kişiyi, kadınlarınızı eğitirseniz tüm toplumu eğitmiş olursunuz” sözünde olduğu gibi, HEKVA ailelerinin kadınlarının, gençlerinin gerek bilgi gerekse yaşamlarında mevcut sorunları aşmalarına yardımcı olacak yoksunluk ve yoksulluk düzleminde, “eğitim programları” ile bilinçlendirme ve farkındalık bağlamında çalışmalarını sürdürmektedir.