HEKVA kuruluşundan bugüne Vakıf Senedinde belirlemiş olduğu misyonu çerçevesinde, aileyi tüm bireyleri ile bir bütün halinde değerlendirip ihtiyaçlarının karşılanması, kültürel ve eğitsel düzlemde iyileştirmek, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerini planlamakta ve sürdürmektedir. 

HEKVA, ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler, konferanslar, anne-çocuk eğitim programları, sağlık taramaları, kurslar, sertifikalı meslek edindirme programları ve periodik olarak sağladığı ayni ve nakdi yardımlar belli başlı çalışma alanlarını oluşturmaktadır.