Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, bireyin eğitim ile geliştiği oranda, ailenin, toplumun hatta ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasının da gelişeceğini kabul etmektedir. Global bir köye dönüşen sınırların kalktığı dünyada, bireylerin temel yeterliklere sahip olması, bilgiye ulaşabilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilmesi ve iyi bir kariyer elde edebilmesi için eğitim çağımızın en önemli ihtiyaçlarındandır.

Bir toplumun eğitim düzeyi aynı zamanda o toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Bilimde, ekonomide ve sosyo- kültürel açıdan bir adım öne geçmek isteyen toplumlar mutlaka bireylerinin her türlü eğitime ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Eğitimli iş gücüne ve vatandaşlara sahip ülkeler de gelişmişlik düzeyi bakımından üst sıralarda yer alacaktır.

Geçmişiyle geleceğini bağlamak isteyen,  kültürünün öğelerini sürdürmek ve varlığını devam ettirmek isteyen toplumlar için de eğitim vazgeçilmez olmalıdır. Çünkü eğitim; kişilerin karakterlerini geliştirir, onları erdemli insan yapar; özgüveni, sorumluluğu, dürüstlüğü ve diğer doğru davranışları kazandırır.

Bu doğrultuda HEKVA,  sahip olduğu misyonu gereği  eğitim hizmetlerine yönelik kültürel ve eğitsel düzlemlerde çalışmalarını genişletmektedir.