Hayırsever Mağazacılık;  Sivil Toplum Örgütlerinin ilave gelir sağlama amacıyla açtığı ve ikinci el eşyaların satıldığı “mağazalara” verilen isimdir.

İngiltere’de benzeri amaçla faaliyet gösteren 300 civarı- yardım kuruluşunun 7.000’in üzerinde mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalardan elde edilen gelir ile STK’ların toplam bütçesinin  ’si finanse edilmektedir. Aynı zamanda bu mağazalar gençler için staj, yaşlılar için de sosyalleşme alanı olduğundan yaklaşık 160.000 kişi gönüllü olarak bu perakende noktalarında kasiyer, depocu, satış danışmanı vb. olarak çalışmaktadır.”

Araştırmacı yazar Yılmaz Yaman’ın ifade ettiği gibi ikinci el eşyaların Sivil Toplum kuruluşları tarafından satılarak yeniden ekonomiye kazandırılması ve gelirinin sosyal hizmet çalışmalarında kaynak olarak kullanılmasına ilişkin uygulama, Vakfımızın iktisadi işletmesi "ÇIT ÇIT Mağazası" tarafından yürütülmektedir. ÇIT ÇIT mağazalarında “ikinci elde birinci kalite ürünler” alıcısıyla buluşmaktadır. Vakfımız bu hizmeti ile her gelir düzeyindeki kişilerin kalite ile buluşmasına hizmet etme amacındadır.