Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), 2018 yılının Mart ayında, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ çalışmalarında bir sivil toplum kuruluşu olarak KOODİNATÖR, EV SAHİBİ ve GÖNDEREN statüsünde akreditasyonunu tamamlamıştır. (Akredite Kuruşlar Veritabanı)

HEKVA, Avrupa Gönüllü Hizmeti akredite kuruluşu olarak “17-30 yaş arası GENÇLERE ”KOODİNATÖR, EV SAHİBİ ve GÖNDEREN olarak hazırlayacağı projeler ile destek verecektir.  (Avrupa Gönüllü Hizmeti Nedir?)

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA),  uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören Birleşmiş Milletler ECOSOC Özel Danışman Statüsü Üyeliğini 2009 yılından bu yana sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’den bir sivil toplum kuruluşu olarak HEKVA, BM nezdindeki ülkelere sürdürmekte olduğu faaliyetlerin toplumsal yapıya katkıları, sorunların çözümü noktasında yürüttüğü veya destek olduğu projelerini, görüş ve önerilerini uluslararası arenaya taşımaktadır. ( ECOSOC )

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA),  2005 yılında bu yana T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. HEKVA çalışma başlıkları ile paralellik arz eden T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile sağladığı iletişim ve işbirliği ile kadın ve aileye yönelik gelişmeler, Bakanlık bünyesinde yürütülmekte olan projeleri HEKVA’nın hedef kitlesine ulaştırarak verilen hizmetlerden ve desteklerden yararlanmalarına olanak sağlamaktadır.

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), 2015 yılından bu yana İstanbul Valiliği Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyesidir. Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele çalışmaları kapsamında HEKVA,  hizmet vermekte olduğu toplumun dezavantajlı kesimine yönelik bilinçlendirme, farkındalık, eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Konuya ilişkin yaşanan deneyimler, karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladığı aylık raporları kurula iletilmektedir.