HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’nın

İstanbul Kalkınma Ajansının 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı (ÇVG)  çağrısına yönelik hazırladığı
“GELECEĞİ SANATLA KODLAMA MERKEZİ” projesi hibe almaya hak kazanmıştır.

GELECEĞİ SANATLA KODLAMA MERKEZİ (GESKOM) projesinin genel amaçları; Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerdeki 9-14 yaş grubundaki çocukların duygusal ve analitik zeka özelliklerinin ve kabiliyetlerinin çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlar ile desteklenmesi ve arttırılması olarak belirlenmiştir.

İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteği almaya hak kazanan projemiz, HEKVA koordinatörlüğünde ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığı ile yürütülecektir.

18 ay sürecek olan GELECEĞİ SANATLA KODLAMA MERKEZİ projesi 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle başlamıştır. Mart 2020’ye kadar devam edecek proje kapsamında 9-14 yaş grubu çocuklarına yönelik içerisinde bilişim ve müzik atölyeleri olan bir MERKEZ kurulacaktır. Proje süresince merkez bünyesinde toplam 75 çocuğun eğitim alması ve ailelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

İstanbul FATİH, GAZİOSMANPAŞA, EYÜP VE BAĞCILAR başta olmak üzere sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki çocukların hedef grup olarak belirlendiği GELECEĞİ SANATLA KODLAMA MERKEZİ projesinde kurulacak atölyeler ile çocukların “girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcılık” potansiyellerini açığa çıkartılması hedeflenmektedir.

  • BİLİŞİM ATÖLYESİ çocukların yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı bir şekilde adapte olabilmelerini, yenilikçi ve yaratıcı kabiliyetlerini geliştirmeye hizmet edecektir. Projeye dahil edilecek 75 çocuğa Kodlama ve Maker modüllerinden oluşan BİLİŞİM EĞİTİMİ verilecektir.
  • AHENKLİ TINILAR MÜZİK ATÖLYESİ çocukların kendilerini ifade etmenin farklı yollarını keşfetmeleri, iletişim becerilerinin arttırılması, sosyal beceri kazanması, yaratıcılıklarının desteklenmesi, işbirliği halinde çalışma becerisi kazanmaları gibi psiko-sosyal yetilerinin eğlenerek geliştirilmesine hizmet edecektir.  Orff Schulwerk tekniği ile geliştirilmiş atölye çalışmaları; hareket eden, dans eden, müzik yapan insanın iç dinamizmini, yaratıcı kişiliğini, bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran, tüm duyular tarafından algılanan etkinleri içermektedir.

GELECEĞİ SANATLA KODLAMA MERKEZİ (GESKOM) proje ortağı olarak yer alan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademik kadrosu tarafından atölye çalışmalarına dahil edilen tüm çocukların seçiminde, atölye çalışmaları sırasında ve sonrasında gelişim seviyeleri bilimsel verilere dayandırılan uygun metotlarla takip edilecektir.

Proje bünyesinde GESKOM çatısı altında verilecek başlıca hizmetler;

  • 9-14 yaş çocukların yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı bir şekilde adapte olabilmelerini, yenilikçi ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik BİLİŞİM ATÖLYELERİ,
  • 9-14 yaş arası çocukların duygusal ve sosyal zekâlarını geliştirmek, farklı bakış açıları edinmelerini ve sosyokültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan ve müzik ile hareket pedagojisinin birleştiği AHENKLİ TINILAR MÜZİK ATÖLYELERİ
  • Projeye dahil edilen tüm çocukların kişisel ve duygusal gelişimleri, ihtiyaçları, şiddet veya istismar durumları v.b. tespit ve tedavi etmeye yönelik PSİKOLOG DESTEĞİ
  • Aile içi sorunların çocuğa yansıması, aile ile iletişim, çocuğun kişilik ve eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesine gibi konuları içeren AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  • Ev ortamında çocukların gelişimini güçlendirmeye yönelik,  çocuklarla etkili iletişim, verimli zaman geçirme, beslenme v.b. konularda ANNE GELİŞİM SEMİNERLERİ

Proje yönelik etkinlik ve haberleri web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

TR10/18/ÇVG/0202 Küçük Ölçekli Yapım İşleri İhale Dosyası.pdf

TR10/18/ÇVG/0202 Küçük Ölçekli Yapım İşleri İhale Dosyası.doc