9 Temmuz 2019 tarihinde Vakıf Genel Merkezi’nde aylık HEKVA ayni ve nakdi yardım dağıtımı gerçekleştirilmiştir.