14 Eylül 2017 tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, Vakfın genel merkezinin bulunduğu Fatih Bölgesinde, sürdürmekte olduğu çalışmalarda Sivil Toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle işbirliğini sağlamak amacıyla,  Fatih Belediye Başkanı Dr. Mustafa DEMİR’in ve bölgede görev yapan yirmidört mahalle muhtarlarının katılımlarıyla “İşbirliği ve İstişare Toplantısı” düzenlemiştir.

HEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Piyale Çitil, toplantının açılış konuşmasında;  1988 yılından bu yana Fatih Bölgesinde bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak sürdürülen çalışmaların Yerel Yönetimler ile sağlanacak koordinasyon ve işbirliği ile daha etkin sonuçlara ulaşmasına imkan tanıyacağı ve bu koordinasyonun Fatih Belediyesi ve mahalle muhtarları ile sürdürülecek istişare toplantıları ile sağlanabileceğini içeren bir sunum gerçekleştirmiştir. HEKVA Başkanının konuşmasını takiben Fatih Belediye Başkanı Dr. Mustafa DEMİR bir konuşma yaparak; kurulabilecek işbirliğinin yerel yönetimlerin sürdürmekte olduğu çalışmalara büyük katkı sağlayacağını ve bu çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına destek olacağını ifade etmiştir.

Toplantıya iştirak eden mahalle muhtarları da ayrı ayrı söz alarak yaşanmakta olan sorunlara ilişkin görüşlerini bildirmişlerdir. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında “İstişare Toplantılarının” belirli aralıklarla HEKVA tarafından yürütülecek koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmıştır.

FullSizeRender15.jpg
FullSizeRender10_3.jpg
IMG_9497.JPG