2014 yılında İSTKA tarafından desteklenen “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi” ile hayata geçirilen Kariyer Rehberlik ve Eğitim Merkezi’nde (KAREM) sürdürülen birinci ve ikinci  Bilişim ve Ahenkli Tınılar Müzik Atölyesi eğitimlerinin üçüncüsü , Gaziosmanpaşa’da proje kapsamında yapılandırılan ve inşaatı tamamlanan Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesinin yeni merkezinde başlatılmıştır.

5 Ekim- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında sürdürülecek olan Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi Projesi (GESKOM)  3. Grup eğitim programında, 9-14 yaş grubuna dahil 29 öğrenci, BİLİŞİM ve Ahenkli Tınılar MÜZİK Atölyesinde;  duygusal ve analitik zekâ özelliklerinin ve kabiliyetlerinin çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlar ile desteklenmesi ve arttırılması amacıyla robotik, kodlama, maker eğitimleri alırken, Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi Öğretim üyeleri tarafından Orff Schulwerk eğitimi almaktadırlar.