Haberler

 

 

 

 

 

 

Sayın Üyemiz,

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu'nun 05.01.2022 tarihinde aldığı 1 / 6 sıra numaralı karar gereğince 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 35. Olağan Genel Kurul Kongresi 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:30' da Vakıf Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilemediği takdirde Olağan Genel Kurul Kongresi'nin 24 Şubat 2022 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

 

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Kongre Divan Heyeti Teşekkülü

3- Faaliyet, Hesap, Denetçi Raporlarının Okunması

4- Raporlar üzerinde ayrı ayrı müzakere ve ibra

5- 2022 yılı Tahmini Bütçesinin Sunulması, Müzakeresi ve Onayı

6- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

7- Dilekler ve Temenniler

8- Kapanış

 

KONGRE GÜNÜ VE SAATİ: 17 ŞUBAT 2022- 10:30

ADRES: Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Caddesi No: 33 Fatih- İSTANBUL

TELEFON: 0212 632 69 76 – 7

 

Habere Ait Dökümanlar

Haber Fotoğrafları