26 Aralık 2015 tarihinde vakfa kayıtlı ailelerin çocukları için Galata Mevlevihane’si ve Müzesi, Galata Kulesi, Karaköy Camii ve sahabe mezarlarına gezi düzenlenmiştir. Bu gezi ile çocukların Mevlevihane kavramını anlamaları, tarihi mirası tanımaları amaçlanmıştır. HEKVA Gönüllülerinden Nağme AKBAŞ ve Abdullah Tahsin BAŞTAŞ bu gezide öğrencilere rehberlik yapmışlardır.

26_12_2015_galata_mevlevihane_gezisi1.jpg
26_12_2015_galata_mevlevihane_gezisi2.jpg