9 Aralık 2020 tarihinde aylık HEKVA ayni ve nakdi yardım dağıtımı gerçekleştirilmiştir.