3 Ekim 2015 tarihinde gönüllü öğretmenler eşliğinde hafta sonu eğitimleri başlamıştır. “Gelişim İçin Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamında 103 öğrenci eğitim almış ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için vakfa kayıtlı ailelerin çocukları ile Cumartesi günleri eğitimlere devam edilmektedir. 

03_10_2015_gelisim_icin_firsat_esitligi_projesi_kurslar1.JPG
03_10_2015_gelisim_icin_firsat_esitligi_projesi_kurslar2.JPG