Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın proje ortağı olarak yer aldığı ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluları Derneği tarafından hayata geçirilen (İKADDER) Gençlik ve spor Bakanlığı 2014 yılı gençlik projeleri destek programı kapsamında “STK’lar Geleceğin Liderlerini arıyor Projesi (STK GELAP) hibe almaya hak kazanmıştır.

Gençlik ve gönüllülük alanında hizmet veren birçok kurum bulunmakla birlikte gençlere uygulama/staj imkânı sunan çalışmalar sınırlıdır. Teorik bilgiler ancak uygulama çalışmaları ile yerleşmektedir. Bu kapsamda Projemiz ulusal ve uluslararası alanda deneyimli iki STK (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği/İKADDER ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı/HEKVA) ile gençlere bu imkânı sağlanmıştır. Katılımcılar bu projenin sonunda kendilerini geliştirebilmek için gerekli teknik ve yöntemler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmuşlardır.

Proje yaşadığımız çağın ve coğrafyanın sorunlarına çözüm üretilmesinde toplumun itici güç olan STK’larda nitelikli kadroların varlığını sağlamayı, kadroların bilgi birikim tecrübelerini arttırmayı hedeflemektedir.

Projeye Türkiye genelinden dört ilden (İstanbul, Samsun, Diyarbakır ve İzmir) 30 genç kız katılmaktadır. Katılımcılar tercihen üniversite eğitimi süren veya mezun 20-25 yaş arasında gençlerden oluşmaktadır.

Proje kapsamında aşağıdaki başlıklarda eğitimler verilmiştir;

 • Geleceği İnşa Eden STK’ların Uluslararası Bağlamda Önemi
 • Uygulama Çalışmaları- Aşevi, Sosyal Yardım Dağıtımı, Yoksul Aile Tetkiki
 • STK’ların Ulusal ve Uluslararası Bağlamda Rolü ve Önemi
 • Sivil Toplum Çalışmalarında Kurumsal Hizmet Aracı Olarak Dernek, Vakıf, Girişim Grupları ve Platformlar
 • Türkiye’de Dernekler ve Çalışma Alanları
 • Dernek, Vakıf, Girişim Grubu ve Platform Kurma Simülasyonu
 • Dünyayı Tanımak İçin Medyayı Doğru Okumak
 • Raporlama Teknikleri ve Yazışma
 • Basit Raporlama Teknikleri ve Yazışma Uygulaması
 • Savunuculuk
 • Dernek, Vakıf, Girişim Grubu ve Platformlar İçin Savunuculuk Uygulaması
 • Sosyal Girişimcilik
 • Tarihimizde Sivil Toplum Yapılanması Örnekleri: Vakıflar
 • İlginç Vakfiye Örnekleri Üzerinden Vakıfların Toplumsal Değişim ve Gelişim Sürecinde Rolü
 • Vakıf ve Gönüllülük
 • STK’larda Kaynak Geliştirme, Fon Oluşturma ve Kampanya Hazırlama
 • STK’larda İletişim ve Medya Yönetimi
 • Vizyoner Bir Çalışma Örneği: Karanlıkta Diyalog