Kadınların kalite kazandırılmış el ürünlerine gittikçe genişleyen pazaryerleri temin ederek, devamlı gelir ve iş imkanı oluşturmak, böylece kadınların, ailenin ve ülkenin ekonomik kalkınma çabalarına üretim ve pazarlama ile katkıda bulunmaları sağlanmıştır.

Kadın El Ürünleri Pazaryerleri Projesi’ni (KÜP) tanıtma amacıyla yapılan programlara toplam 2.404 kişi katılmıştır. Bu kişilerden 1021 kişi form doldurmuş, 682 kişi ise tüm evraklarını teslim ederek kesin kayıt yaptırmıştır. 16 Temmuz 2004 -5 Eylül 2007 döneminde 682 Üretici Kadın dönüşümlü olarak Çarşamba, Pazartesi, Cumartesi Pazarı’nda satış yapma imkânı bulmuş ve toplam 196.837.80 YTL gelir elde edilmiştir.

Ayrıca üretici kadınlara Ç.E.M’desosyo-kültürel etkinlik (depreme karşı yapısal bilinçlenme, sağlık, iletişim, psikoloji, hukuk alanlarında) düzenlenmiş ve bu etkinliklerden toplam 570 kadın yararlanmıştır.  45 kez tasarım uygulamalı atölye programları gerçekleştirilmiş ve 65 Üretici Kadın katılmıştır. Mobil araç ile ilk deneme satışını 17 Nisan 2006 tarihinde, Üsküdar Pazartesi Pazarı’nda gerçekleştirmiştir. 6 Temmuz 2006-7 Eylül 2006 tarihleri arasında mobil araçla Üsküdar Bulgurlu Pazaryeri’nde 10 kez faaliyet gösterilmiş, Üretici Kadınlar 641,00 YTL gelir elde etmişlerdir.18 Aralık 2006- 11 Haziran 2007 tarihleri arasında Mobil Araç Üsküdar İskelesinde faaliyet göstermiş ve Üretici Kadınlar 10.778.50 YTL gelir elde etmişlerdir.