“İstihdam Garantili MUTFAK ATÖLYELERİ” Projesi, kadınların istihdam edilebilirliklerinin ve kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenmiş ve1 Eylül 2015-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) tarafından hayata geçirilmiştir. Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı” çerçevesinde hibelendirilen projede İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) proje ortağı olarak yer almıştır.

Projenin genel amacı; sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan, eğitim ve gelir seviyesi düşük kadınlara gıda/hizmet sektöründe iş bulmalarını kolaylaştırmak adına meslek kursları düzenlemek, bu kadınları ve aile bireylerini psikolojik destek hizmetleri ile güçlendirerek, bilinçli ve daha sağlıklı düşünce yapısını kazanmalarına yardımcı olmak, sosyal geri kalmışlıklarının önüne geçmek ve aile ekonomisine katkılarını artırmaktır.

Projeyi yürütürken uygulamalı eğitimlerin verilmesi, eğitim alan kadınların bir kısmının HEKVA bünyesinde bir kısmının da özel sektörde istihdam edilmeleri ve proje sonrasında meslek eğitimlerinin devam ettirilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa’da endüstriyel bir “MUTFAK ATÖLYESİ” kurulmuştur.

Proje kapsamında;

  • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük kadınlara yönelik yiyecek sektöründe iş bulmalarını kolaylaştıracak, istihdam garantili meslek kursları düzenlenmiştir,
  • Kadınların bu piyasadaki pozitif avantajlı konumlarını güçlendirmeye yönelik, Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Yaygın Eğitim Programı kapsamında düzenlenen “Pastacı Çıraklığı” ve “Aşçı Çıraklığı” modülleriyle yiyecek-içecek hizmetleri sektörüne yönelik sertifikalı meslek kurslarına katılımları sağlanmıştır,
  • Proje sonunda eğitim alanların yaklaşık %20’sinin, 1 yıl içinde ise en az %40’ının mesleğe uygun bir işte istihdam edilmelerine öncülük edilmiştir,
  • Eğitim alan 5 kadının kendiişlerini kurması için rehberlik etmek, mikro kredi veya diğer destekler (KOSGEB vb.) konusunda KOSGEB kurslarına gönderilmiştir,
  • HEKVA’ya gelen eleman taleplerine, projede eğitim alan kadınların yönlendirilmesini sağlanmıştır.

Kadınları ve aile bireylerini destek hizmetleri ile güçlendirerek, sosyal geri kalmışlıklarının önüne geçmek amacıyla;

  • Eğitime katılan kadınlara kariyer, iş hayatı, yasal haklar, psikolojik farkındalık ve güçlendirme, kişisel gelişim ve koçluk, işe yönlendirme/yerleştirme gibi konularda rehberlik hizmeti verilmiştir,
  • Eğitimlere katılan kadınların, çocuklarına ve eşlerine psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamak amacıyla aile temelli sosyal sorunlarına destek verilmiştir,
  • Eğitim alan kadınların okul çağındaki çocuklarına ders takviyesi ile eğitim başarılarını artırmak amacıyla HEKVA hafta sonu eğitim programlarına katılımları sağlanmıştır,
  • Proje süresince kadınların iş hayatına katılımlarını teşvik etmeye yönelik seminerler düzenlenmiştir.