Proje, sivil toplum alanında çalışmalar yürüten uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek STK bilinci ve sosyal iletişim kurma becerisi yüksek, sorumluluk almaya istekli, lobi çalışmaları yapabilen, uluslararası düzeyde diyaloglar kurabilecek gençler yetiştirmeyi ve yurt dışı tecrübesi ile alınan eğitimleri pekiştirmeyi hedeflemektedir. Bu proje bir eğitim projesi olarak tasarlanmış, HEKVA ve diğer ortaklar ile var olan bir “genç temsil” açığını doldurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Projenin hedef kitlesi İstanbul ilinde 20-30 yaş arasındaki eğitim seviyesi yüksek genç kızlardır. Daha önceden sivil toplum kuruluşlarında çalışmış, üniversite öğrencisi veya mezunu, yabancı dil yetkinliğine sahip, aktif, istişare ve işbirliği zemininde bir araya gelebilecek takım çalışmasına uyumlu gençlerden oluşmaktadır. Toplamda 20 gencin projede eğitim alması hedeflenmiştir.

 • Projede aşağıdaki başlıklarda eğitimler verilmiştir.
 • Uluslararası Örgüt Yapıları ve STKLAR
 • Savunuculuk Stratejileri ve Lobicilik
 • Feminizm
 • AB ve Türkiye'nin AB Uyum Süreci
 • Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi
 • Yeni Toplumsal Hareketler
 • Sürdürülebilir Kalkınma Aktörü Olarak Sivil Toplum
 • Mülteci Krizi
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • ModernizmdenPostmodernizme Değişen Paradigma
 • Medeniyetler İttifakı
 • İletişim -Network Oluşturma Stratejileri
 • STK'ların Dünya Barışına Etkileri
 • İslamafobi

Projeye 77 genç başvurmuş 40 kişi ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatların neticesinde 25 genç projeye katılmaya hak kazanmıştır. GET-Up projesinin 10 genç temsilcisi, 3-5 Ekim 2016 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler binasında organize edilen 2016 Sosyal Formuna katılmışlardır. 17 eğitmen tarafından verilen ve 46 saat süren eğitimlerin sonucunda 54 makale yazılmıştır.

Genç Temsilciler Uluslar Arası Arenada Proje Sonuç Raporu indirmek için tıklayınız.