6-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında,  İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteği almaya hak kazanan “Geleceği Sanatla Kodlama Merkezi” Projesi BİLİŞİM ve AHENKLİ TINILAR MÜZİK Atölyesi 1. Grup Eğitim Programı başlamıştır.

GELECEĞİ SANATLA KODLAMA MERKEZİ (GESKOM)  1. Grup, 9-14 yaş grubuna dahil yirmi dört öğrenci BİLİŞİM ve Ahenkli Tınılar MÜZİK Atölyesinde;  duygusal ve analitik zekâ özelliklerinin ve kabiliyetlerinin çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlar ile desteklenmesi ve arttırılması amacıyla hafta sonları robotik, kodlama, maker eğitimleri alırken, Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi Öğretim üyeleri tarafından Orff Schulwerk eğitimi almaktadırlar.