HANIMLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
BURS BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adınız Soyadınız
T.C Kimlik No.
Doğum Yeri (İl / İlçe)
Uyruk
Doğum Tarihi ( Gün / Ay Yıl )
Cinsiyet
Devam Et
EĞİTİM BİLGİLERİM
En son mezun olunan okul adı ve yılı
Devam eden / edilecek okul bilgileri
Okul Kategorisi
Okul Adı
Bölüm / Sınıf
Çift Anadal Program
Kayıt Yılı
Not Sistemi
Eğitim Türü
Üniversiteye Giriş Sıralama ve Puanı ( Üniversiteye Yeni Kayıt )
Genel Not Ortalaması
Devam Et
İKÂMETGAH VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kaldığınız yurdun adını ve ücretini belirtiniz
İletişim
E - Posta
Devam Et
İKÂMETGAH VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
ANNE
BABA
Anne Adı Soyadı
Baba Adı Soyadı
Mesleği
Mesleği
Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu
Aylık Net Geliri
Aylık Net Geliri
Sosyal Güvencesi
Sosyal Güvencesi
Annenizin maaşı dışında başka geliri var mı?
Babanızın maaşı dışında başka geliri var mı?
Aile İkamet Durumu
Ailenizin sahip olduğu gayrimenkul, arsa, araba vb. varlıkları belirtiniz.
Kardeşinizin Adı Soyadı Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
İlk ortaokul, lise
MYO, Lisans, Y.Lisans
Mesleği - İşi
Aylık Geliri
Aile Yanında İkamet Ediyor
Anne, Baba ve Kardeşlerin Dışında Ailenin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler var ise belirtiniz:
Adı Soyadı Doğum Tarihi Yakınlık Derecesi
Mesleği - İşi
Aylık Geliri
Devam Et
DİĞER BİLGİLER
Başka herhangi Resmi kurum, firma ve/veya kişiden burs alınıyor mu? (Burs alınıyorsa aşağıdaki soruları cevaplayınız)
Burs alınan kurum, firma, kişi adı
Burs miktarı
Bedensel bir engeliniz var mı? (Evet ise açıklayınız)
Önemli bir sağlık sorununuz var mı? (Evet ise açıklayınız)
Bir sivil toplum kuruluşuna üye misiniz? Üye iseniz adını yazınız
Referans (Varsa başvuru için yönlendiren kişi veya kurumu belirtiniz)
Söylemek istediğiniz özel bir durum var ise belirtiniz.